Politiek gevangene Koen vrij!

Na 1 jaar gevangenis: politiek gevangene Koen vrij! 

Opsluiting van geïnterneerde Nationalist in gewone gevangenis is onmenselijke behandeling

Wees solidair, stort uw bijdrage op het steunrekeningnummer

Het is nu één jaar geleden dat Koen J., een bekende Nationalist, door het belgische regime aangehouden werd.  Op een moeilijk moment in zijn leven werd hij neerslachtig aangehouden op het kerkhof waar zijn moeder begraven ligt. 

Meteen werd Koen in de leugenpers voorgesteld als ‘een gevaarlijke extreemrechtse terrorist’.  Wij herkennen ons totaal niet in dat beeld, bewijzen werden niet voorgelegd.  In een niet-openbaar proces werd Koen door een ‘Kamer Bescherming Maatschappij’ voor geïnterneerd verklaard.  Dat betekent dat hij ziek is, en dus vooral hulp nodig heeft.  Maar toch werd Koen in de gewone gevangenis van Gent gegooid, waar hij nu al een jaar tussen de terroristen en jihadisten zit.  Als Nationalist is hij daar al herhaaldelijk bedreigd.

Het opsluiten van Koen als geïnterneerde in de gewone gevangenis is een schending van de Europese mensenrechten, met name het verbod op foltering en onmenselijke behandeling.  Het belgische regime is voor die praktijk al tientallen keren internationaal veroordeeld, maar blijft deze onmenselijke praktijk toepassen, nu ook weer op Koen.  Ondertussen worden zelfs moordenaars van politie-agenten vervroegd vrijgelaten, en komen verkrachters ervan af met de opdracht om een opstel te schrijven… 

Wij veroordelen het onmenselijke optreden van het belgische regime tegen Koen, en eisen de onmiddellijke vrijlating van Koen.

Zolang het belgische regime deze nu al een jaar durende onmenselijke behandeling voortzet is Nationalist Koen een politieke gevangene.  We roepen alle Nationalisten op solidair te zijn met deze opgesloten politieke gevangene, en deel te nemen aan de acties die zullen aangekondigd worden via www.vrijverzet.net onder het motto: Koen vrij!

We roepen ook op tot solidariteit:  voor kleine aankopen in de cel is Koen volledig aangewezen op onze steun.  Stort uw bijdrage op rekening nummer BE04 9791 5697 7731.  Wij garanderen dat elke bijdrage ofwel rechtstreeks bij Koen terecht komt, ofwel gebruikt wordt voor de best mogelijke juridische verdediging van zijn zaak.

Tomas Boutens, Project Thule                                  Rob Verreycken, Project Yggdrasil

KOM IN ACTIE VOOR KOEN

  • Stort uw bijdrage voor juridische en andere steun aan Koen op rekening nummer BE04 9791 5697 7731.
  • Bestel 10 zelfklevers ‘Koen vrij’ via storting van 16 euro op hetzelfde rekeningnummer, met vermelding van uw adres en de vermelding ‘zelfklevers’.