Project Thule

Project Thule heeft zich tot doel gesteld om, in de schoot van het Vlaamse Volk, in de eerste plaats aan gemeenschapsvorming en identitaire heropwaardering te werken en dit in zo breed mogelijke interpretaties van deze begrippen.

Project Thule

Dra zullen wij demografisch een minderheid in eigen land vormen. Dit is een spijtige, doch waarheidsgetrouwe vaststelling. Gebruikt als lastdieren en vee ten dienste van het internationaal Grootkapitaal. Genegeerd, door een schijndemocratisch systeem dat onze belangen hoort te dienen, doch het niet doet. Bedreigd, uitgeperst en monddood gemaakt…

De virtuele wereld en de sociale media hebben geleid tot een verregaande verindividualisering van ons Volk. Deze verindividualisering is onze grootste zwakte. De veerkracht van een Volk schuilt immers voor een groot deel in zijn samenhang en zijn sociale verbondenheid. Die verbondenheid ligt heden grotendeels verbroken. De Vlaming die de huidige stand van zaken afkeurt, fulmineert in de virtuele wereld, waar woorden een groot bereik hebben, doch ook erg vluchtig zijn en zelden tot daden leiden. De Vlaming buldert, hij gaat tekeer, maar hoeveel er ook met hem staan in de virtuele wereld; uiteindelijk blijft hij alleen… Een onthecht individu achter een computerscherm.

De verbindende Volksidentiteit, die wij delen en ons deel laat uitmaken van een grotere gemeenschap, impliceert ook een plicht tegenover die gemeenschap. Doch ook hier, ligt een pijnpunt: onze identiteit wordt jaar na jaar verder afgebroken. Vele tradities zijn reeds vergeten of vervormd en elk jaar sneuvelen nieuwe aspecten van onze Volksidentiteit. 

Project Thule erkent al deze pijnpunten. Project Thule richt zich op een Vlaamse gemeenschapsvorming, om het Volk, weer Volk te leren en laten zijn. Om een stem en een daad van vorming en steun, verbondenheid en protest te zijn, door en voor alle Vlamingen.

Omdat het nodig is, nu… méér dan ooit.

Contact? Zie https://projectthule.jouwweb.be